Notariusz jako stanowisko zaufania publicznego

Jedną z osób tak zwanego zaufania publicznego jest notariusz. Osoba zaufania publicznego jest to taka jednostka, która wykonuje własne działania, obowiązki zawodowe w ramach działalności ekonomicznej na rzecz ludzi, jest osobą publiczną oraz powinna się cieszyć ich ufnością. Notariusz posiadający upoważnienia z ramienia Państwa spełnia te żądania. Kancelaria notarialna i notariusz to nie wyrazy związane z adwokatem ani żadną taką osobą, nie prowadzi porad ani nie jest figurą, która występuje w roli pełnomocnika czy w imieniu konsumenta tylko jednostką, która w co niektórych kwestiach wykonuje czynności sądu przy jego pominięciu to znaczy wyręcza sąd w wielu zagadnieniach. Jednym słowem mówiąc to jak jest figura, która na przykład pragnie poświadczyć autentyczność podpisu, zrobić duplikat jakiegoś znaczącego zaświadczenia nie musi iść do sądu wyłącznie może się udać do notariusza. Aby wykonywać ten zawód nie wystarczy znać prawa oraz umieć się w nim wzruszać, ani wyrobić sobie kilka pieczęci oraz przybijać je na papierkach. Nie wystarczy też radować się dużym zaufaniem osób w koło siebie. Wypada mieć doskonały charakter oraz nieskazitelną tak zwaną kartotekę. Nie wolno mieć jakichkolwiek wyroków oraz posiadać pełnię praw zarazem cywilnych jak oraz obywatelskich. Notariusz jest postacią przede wszystkim uczciwą, doświadczoną oraz bardzo precyzyjną, która ma prawo wystawiać poświadczenie dziedziczenia. Notariusz powinien spełniać te wymagania ze względu na to, że reprezentuje Państwo, jest urzędnikiem, innymi słowy osobą zaufania publicznego, ponieważ naturalnie takie uczucie ma obowiązek wywoływać w petencie urzędnik oraz nie może w żaden sposób zawieść kontrahenta. Z pewnością nie może sobie zezwolić na niedbalstwo, ponieważ może to zaważyć na czyjejś przyszłości.